Cung cấp các sản phẩm đồng điện cực

Bảng quy cách khuôn đồng điện cực 1

Kích thước Kích thước Kích thước Kích thước Kích thước Kích thước
15×15 20×20 25×25 30×30 35×35 ø6
15×25 20×25 25×30 30×40 35×40 ø8
15×30 20×30 25×40 30×45 35×45 ø10
15×80 20×35 25×45 30×50 35×50 ø12
20×40 25×50 30×60 35×55 ø15
20×45 25×60 30×80 35×60 ø16
20×50 25×70 30×100 35×80 ø18
20×60 25×80 30×120 ø20
20×80 25×100 ø22
20×100 25×110 ø25
20×120 25×120 ø30

Bảng quy cách khuôn đồng điện cực 2

Kích thước  Kích thước Kích thước  Kích thước  Kích thước
40×40 45×45 50×50 60×60 ø35
40×45 45×50 50×60 70×70 ø40
40×50 45×60 50×80 80×80 ø45
40×60 50×100 100×100 ø50
40×80 50×120 ø60
40×100 ø70
40×120 ø80
ø90

Cung cấp các sản phẩm đồng thanh cái

Bảng quy cách khuôn đồng thanh cái

 Kích thước Kích thước  Kích thước Kích thước  Kích thước  Kích thước
3×15 4×20 5×15 6×20 8×20 10×20
3×20 4×25 5×20 6×25 8×30 10×30
3×25 4×30 5×25 6×30 8×40 10×40
3×30 4×40 5×30 6×40 8×50 10×50
3×40  4×50 5×40 6×50 8×60 10×60
3×45 5×50 6×60 8×80 10×80
5×60 6×80 8×100 10×100
5×80 6×100 8×120 10×120
5×100 6×110

Bán các cáp bện đồng

Cáp bện đồng 240mm²